[C1008] PictureFrame Skin - YoonA innisfree 2
------------------------ Player Skin/JetAudio
Tag // ,

댓글을 달아 주세요

 1. 어디에쓰는거죠? 2010.01.21 16:28  address  modify / delete  reply

  어디에어떻게쓰는건지좀알려주세요...부탁드립니다.ㅠ

 2. 사스미윤아 2010.02.02 00:09  address  modify / delete  reply

  저 이거 알송 버전은없나요 ?

 3. 사용법 2010.02.21 01:09  address  modify / delete  reply

  제트오디오 설치 경로
  보통 ProgramFiles / jetaudio / skin 저장 후
  제트오디오에서 스킨 적용

 4. Mr.J 2010.02.24 23:59  address  modify / delete  reply

  니도 이쁘네

 5. 방아름 2010.03.30 20:46  address  modify / delete  reply

  고맙습니당~!!
  이뻐요!!

 6. Mr.S 2010.04.13 22:54  address  modify / delete  reply

  감사합니당~

 7. 꼬꼬마리더태연 2010.06.27 20:27  address  modify / delete  reply

  아니외국인분이설명을써주셧으니원읽을수가없네

 8. ed hardy uhren 2010.10.09 11:57  address  modify / delete  reply

  어디에어떻게쓰는건지좀알려주세요...부탁드립니다.ㅠ

 9. 뚜벅 2010.11.19 15:39  address  modify / delete  reply

  이건 제트오디오라는 음악 재생 프로그램 스킨파일이에요
  잘쓸게요 감사합니다~

 10. 서 유진 2012.10.03 14:21  address  modify / delete  reply

  감사합니다~^_^


<< previous 1 ··· 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 ··· 12633 next >>